Header Image
Home / Inschrijven Oldtimers

Inschrijven Oldtimers

Leuk dat u zich wilt inschrijven!

Als bezitter van een echte oldtimer heten we u heel graag welkom bij de Aarlandenrit. Dankzij uw deelname krijgt de rit de uitstraling die de toeschouwers en de sponsors een blij gevoel geeft.
Lees hier de voorwaarden van de deelname

Inbegrepen in de inschrijving:

 • Koffie bij de inschrijving
 • Rallyschild en routeboekje
 • Uitgebreide lunch c.q. picnic tijdens de rit
 • Borreluurtje bij terugkomst
 • Gezellige barbecue met prijsuitreiking

De kosten voor het meedoen aan de Aarlandenrit zijn €50 per persoon en dit bedrag dient u
s.v.p. voorafgaande aan de rit te voldoen aan NL37 RABO 030 030 9449 op naam van
Stichting Community Service Rotary Ter-Aar eo.
Let u er op dat u duidelijk uw naam vermeld bij het betalingskenmerk

Wij verheugen ons op uw aanmelding!

 

This form is closed

Voorwaarden voor deelname aan de Aarlandenrit

 1. De deelnemende automobielen dienen in uitstekende technische staat te verkeren en verzekerd te zijn.
 2. De Aarlandenrit heeft een toeristisch karakter, waarbij competitiegeest en snelheid niet worden geduld.
 3. De organisatoren en/of medewerkers van de organisatie zijn tegenover deelnemers van een toerrit op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, die met betrekking tot hun deelname aan een toerrit/evenement mochten ontstaan.
 4. Deelnemers vrijwaren de organisatoren en/of medewerkers van de organisatie van een toerrit/evenement tegen elke aansprakelijkheid en alle schade(n) jegens henzelf en derden, die met betrekking tot hun deelname aan een toerrit/evenement mochten ontstaan.
 5. Indien een van de deelnemers naar oordeel van de organisatie onverantwoord of onbehoorlijk rijgedrag vertoont of door zijn of haar rijstijl zichzelf, andere deelnemers of organisatie in enig gevaar brengt, behoudt de organisatie zich het recht voor de desbetreffende deelnemer onmiddellijk en onherroepelijk uit te sluiten van verdere deelname aan toerrit/evenement, zonder enig recht op restitutie van het inschrijfgeld.
 6. Deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen en/of opdrachten van de politie, organisatie en/of medewerkers van de organisatie onmiddellijk en onverwijld op te volgen op straffe van uitsluiting van verdere deelname zonder enig recht op restitutie van het inschrijfgeld.
Top