Header Image
Home / Het goede doel 2018

Het goede doel 2018

Bom Samaritano

Gelijk aan de twee voorgaande jaren gaat de sponsoropbrengst voor de laatste keer naar het kindertehuis Bom Samaritano in Portugal.

Het gaat om een kindertehuis, Lar de Criancas Bom Samaritano, waar kinderen worden opgevangen waarvoor het leven thuis om uiteenlopende redenen onleefbaar is geworden.

Het tehuis bestaat al sinds 1994 en is voortgekomen uit een Zweedse organisatie die wereldwijd soortgelijke tehuizen opricht. Het doel is om kinderen die uit huis zijn geplaatst of voor wie een veilige basis ontbreekt een betere start te geven. In scholing, een nieuwe thuisomgeving en begeleiding op gezonde sociale en psychologische gronden krijgen de kinderen mee wat ze anders tekort zouden komen.

Voor het vervoer van de kinderen beschikt het tehuis over een tweetal 9-persoons busjes, waarvan er in 2016 eentje geheel versleten en onveilig van de weg is gehaald.

Deze bus is dankzij de opbrengst van de Aarlandenrit 2016, vervangen voor een veilig nieuw exemplaar.

De opbrengst van vorig jaar (€ 15.000) hebben we nog even opgespaard om dat dit jaar met eenzelfde opbrengst te verhogen. Daarmee wordt met de totale bijdrage de helft gefinancierd van noodzakelijke nieuwbouw van het Entreegebouw.

Top